21. 02. 2023.Održana sednica Odbora za obrazovanje i nauku

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 21. februar – Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 14. sednici, razmatrao je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. 

U postojeći raspored biće uvrštena nova srednja stručna škola unutrašnjih poslova sa sedištem u Južnobačkom okrugu. Kako je rečeno u obrazloženju, škola je od nacionalnog interesa i počeće sa radom 1. septembra 2023 godine. U prvoj školskoj godini, planirano je da se upiše 210 đaka, a u okviru školskog kompleksa planirana je i izgradnja Doma učenika. Nakon razmatranja, Odbor je jeddnoglasno predložio Skupštini da razmotri predlog i da donese Pokrajinsku   skupštinsku odluku o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Na današnjoj sednici, Odbor je jednoglasno utvrdio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Prirodno - matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Za člana Saveta predložen je prof. dr Platon Sovilj, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Odbor predlaže Skupštini da razmotri navedeni predlog i da donese odluku.

Razmotrene su i usvojene: Informacija o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2022/2023. godini sa zaključcima i Informacija o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vasiptanju dece i učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje i vaspitanje na jezicima nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2022/2023. godini sa zaključcima. Na predlog predsednika Odbora, jednoglasno je donet Godišnji program rada Odbora za obrazovanje i nauku za 2023. godinu.