21. 02. 2023.Одржана седница Одбора за образовање и науку

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 21. фебруар – Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 14. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине. 

У постојећи распоред биће уврштена нова средња стручна школа унутрашњих послова са седиштем у Јужнобачком округу. Како је речено у образложењу, школа је од националног интереса и почеће са радом 1. септембра 2023 године. У првој школској години, планирано је да се упише 210 ђака, а у оквиру школског комплекса планирана је и изградња Дома ученика. Након разматрања, Одбор је једдногласно предложио Скупштини да размотри предлог и да донесе Покрајинску   скупштинску одлуку о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине.

На данашњој седници, Одбор је једногласно утврдио Предлог одлуке о именовању члана Савета Природно - математичког факултета у Новом Саду. За члана Савета предложен је проф. др Платон Совиљ, редовни професор Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду. Одбор предлаже Скупштини да размотри наведени предлог и да донесе одлуку.

Размотрене су и усвојене: Информација о пријему ученика у домове ученика на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2022/2023. години са закључцима и Информација о предшколском, основном и средњем образовању и васиптању деце и ученика, с посебним освртом на образовање и васпитање на језицима националних мањина-националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у школској 2022/2023. години са закључцима. На предлог председника Одбора, једногласно је донет Годишњи програм рада Одбора за образовање и науку за 2023. годину.