22. 12. 2022.Održana 20. sednica Skupštine AP Vojvodine

Sednica Skupštine APVNovi Sad, 22. decembar - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 20. sednici, donela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu. Obim pokrajinskog budžeta za 2023. godinu iznosi 108,5 milijardi dinara i veći je za 20,1 milijardu dinara, odnosno za 22,7 odsto od ovogodišnjeg budžeta. Fiskalni deficit projektovan je u iznosu od 9,3 milijarde dinara ili 9,5 odsto ukupnih prihoda. Kapitalni deo budžeta čini 34,5 milijardi dinara, što je 32 odsto ukupnog budžeta koji je u obrazloženju na sednici okarakterisan kao razvojni. 

U nastavku sednice, Skupština je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, a nakon nje i više pokrajinskih skupštinskih odluka u oblasti zdravstva i to: Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu terapije pojedinih poremećaja mokrenja kod dece botoksom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu skrininga na asimptomatsku perzistentnu ili rekurentnu mikroskopsku hematuriju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Pokrajinsku skupštinsku odluku o Posebnom programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu određivanja pepsina kod dece u dijagnostici refluksne bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu prevencije sekundarnih osteoporotskih preloma starijih osoba nakon prvog preloma u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu prevencije funkcionalnog slepila kod radno sposobnih pacijenata sa neregulisanim glaukomom pomoću operacije trabekulektomije sa ugradnjom savremenog drenažnog implanta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu i Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu. 

Sednica Skupštine APVNakon pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti zdravstva, Skupština AP Vojvodina donela je i set pokrajinskih skupštinskih odluka o godišnjim programima i merama podrške u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Donete su: Pokrajinska skupštinska odluka o Programu mera za sprovođenje Godišnjeg odgajivačkog programa u stočarstvu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini, Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o Programu podrške poljoprivrednim stručnim i savetodavnim službama u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Dugoročnom programu mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2020 - 2024. godine i Pokrajinska skupštinska odluka o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini. Godišnji programi i mere podrške u oblasti poljoprivrede i njenim srodnim delatnostima u 2023. godini bazirani su na potrebama i iskustvima iz prethodnih godina. U ukupnom obimu, planirana sredstva za subvencije veća su za 17 odsto u odnosu na ovu godinu, navedeno je u obrazloženju.

Dalje, doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o zaštiti predela izuzetnih odlika „Vršačke planine”. Navedena pokrajinska skupštinska odluka ima za cilj spajanje dve zaštićene celine, Predela izuzetnih odlika „Vršačke planine” i Zaštićenog staništa „Vršački mali rit” u jednu celinu, ukupne površine 5.328,86 hektara, čime se pružaju veće mogućnosti za njihovu zaštitu, očuvanje, unapređenje i održivost, rečeno je na sednici.

Izglasana je Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju kod Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda. Razmotren je Predlog sporazuma o uspostavljanju prijateljskih odnosa i saradnje između provincije Šandong (Narodna Republika Kina) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i doneti su sledeći zaključci koje je predložila Pokrajinska vlada:

•Zaključuje se Sporazum o uspostavljanju prijateljskih odnosa i saradnje između provincije Šandong (Narodna Republika Kina) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija);

•Ovlašuje se Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, da u ime Autonomne pokrajine Vojvodine, potpiše Sporazum o uspostavljanju prijateljskih odnosa i saradnje između provincije Šandong (Narodna Republika Kina) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija).

Šandong je jedna od najrazvijenijih provincija na istoku Republike Kine, a na području Autonomne pokrajine Vojvodine već posluje više kompanija iz ove provincije, tako da postoje dobre osnove za sklapanje sporazuma i unapređenje saradnje, rečeno je između ostalog, na sednici. Sporazumom je predviđena saradnja u oblastima privrede, trgovine i turizma, saobraćaja i transporta, poljoprivrede i prehrambene industrije, nauke i tehnologije, kulture i obrazovanja, kao i u drugim oblastima od zajedničkog interesa.

Donete su i Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu i Odluka o uređivanju pitanja od značaja za osnivanje, organizovanje i rad Ustanove kulture Narodno pozorište Subotica – Narodno pozorište Subatica – Népszínház Szabadka – Narodno kazalište Subotica.

Skupština AP Vojvodine je na sednici razmotrila i usvojila Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. godine. Doneta je i Odluka o izmeni i dopuni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.