22. 12. 2022.Одржана 20. седница Скупштине АП Војводине

Sednica Skupštine APVНови Сад, 22. децембар - Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на својој 20. седници, донела је Покрајинску скупштинску одлуку о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину. Обим покрајинског буџета за 2023. годину износи 108,5 милијарди динара и већи је за 20,1 милијарду динара, односно за 22,7 одсто од овогодишњег буџета. Фискални дефицит пројектован је у износу од 9,3 милијарде динара или 9,5 одсто укупних прихода. Капитални део буџета чини 34,5 милијарди динара, што је 32 одсто укупног буџета који је у образложењу на седници окарактерисан као развојни. 

У наставку седнице, Скупштина је донела Покрајинску скупштинску одлуку о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, а након ње и више покрајинских скупштинских одлука у области здравства и то: Покрајинску скупштинску одлуку о Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Покрајинску скупштинску одлуку о Програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Покрајинску скупштинску одлуку о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Покрајинску скупштинску одлуку о Посебном програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Покрајинску скупштинску одлуку о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Покрајинску скупштинску одлуку о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Покрајинску скупштинску одлуку о Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Покрајинску скупштинску одлуку о Програму превенције секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Покрајинску скупштинску одлуку о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину и Покрајинску скупштинску одлуку о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину. 

Sednica Skupštine APVНакон покрајинских скупштинских одлука из области здравства, Скупштина АП Војводина донела је и сет покрајинских скупштинских одлука о годишњим програмима и мерама подршке у области пољопривреде, водопривреде и шумарства. Донете су: Покрајинска скупштинска одлука о Програму мера за спровођење Годишњег одгајивачког програма у сточарству у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години, Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Покрајинска скупштинска одлука о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Покрајинска скупштинска одлука о допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Дугорочном програму мера за спровођење одгајивачког програма у Аутономној покрајини Војводини за период 2020 - 2024. године и Покрајинска скупштинска одлука о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години. Годишњи програми и мере подршке у области пољопривреде и њеним сродним делатностима у 2023. години базирани су на потребама и искуствима из претходних година. У укупном обиму, планирана средства за субвенције већа су за 17 одсто у односу на ову годину, наведено је у образложењу.

Даље, донета је Покрајинска скупштинска одлука о заштити предела изузетних одлика „Вршачке планине”. Наведена покрајинска скупштинска одлука има за циљ спајање две заштићене целине, Предела изузетних одлика „Вршачке планине” и Заштићеног станишта „Вршачки мали рит” у једну целину, укупне површине 5.328,86 хектара, чиме се пружају веће могућности за њихову заштиту, очување, унапређење и одрживост, речено је на седници.

Изгласана је Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о задуживању код Европске банке за обнову и развој за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Размотрен је Предлог споразума о успостављању пријатељских односа и сарадње између провинције Шандонг (Народна Република Кина) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и донети су следећи закључци које је предложила Покрајинска влада:

•Закључује се Споразум о успостављању пријатељских односа и сарадње између провинције Шандонг (Народна Република Кина) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија);

•Овлашује се Игор Мировић, председник Покрајинске владе, да у име Аутономне покрајине Војводине, потпише Споразум о успостављању пријатељских односа и сарадње између провинције Шандонг (Народна Република Кина) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија).

Шандонг је једна од најразвијенијих провинција на истоку Републике Кине, а на подручју Аутономне покрајине Војводине већ послује више компанија из ове провинције, тако да постоје добре основе за склапање споразума и унапређење сарадње, речено је између осталог, на седници. Споразумом је предвиђена сарадња у областима привреде, трговине и туризма, саобраћаја и транспорта, пољопривреде и прехрамбене индустрије, науке и технологије, културе и образовања, као и у другим областима од заједничког интереса.

Донете су и Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и Одлука о уређивању питања од значаја за оснивање, организовање и рад Установе културе Народно позориште Суботица – Narodno pozorište Subatica – Népszínház Szabadka – Narodno kazalište Subotica.

Скупштина АП Војводине је на седници размотрила и усвојила Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период од 1. јануара 2021. до 31. децембра 2021. године. Донета је и Одлука о измени и допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.