22. 11. 2022.19. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

У уторак 22. новембра 2022. године, у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 10.00 часова, биће одржана 19. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА;

2.ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ;

3.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОДСИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ „ТЕЛЕЧКА“ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ДИРЕКТНО СПРОВОЂЕЊЕ;

4.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“;

5.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“;

6.ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР - 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ;

7.ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2021. ГОДИНУ.

 

ВАЖНА НАПОМЕНА ЗА МЕДИЈЕ:

 

Материјал за предстојећу седницу можете преузети на следећем линку:

https://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=materija

Молимо представнике медија да обавезно понесу акредитације за праћење рада Скупштине АП Војводине које су неопходне за улазак и боравак у згради Скупштине, као и да дођу најкасније до 09.30 часова.

ТВ сниматељима и фоторепортерима биће омогућено снимање у Великој сали Скупштине АП Војводине, на за то предвиђеним местима, док ће новинарима бити обезбеђен пренос седнице Скупштине АПВ у Клубу посланика. Давање изјава за медије такође је предвиђено у Клубу посланика. 

 

Позивамо вас да извештавате.

 

Надпомнуце: актуалносци и наяви подїйох на сербским язику.