21. 11. 2022.Седница Одбора за прописе

У понедељак, 21. новембра 2022. године, у Свечаном салону зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 13,30 часова, биће одржана 16. седница Одбора за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење;

2.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Јегричка“;

3.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“;

4.Питања и предлози.

 

Молимо да извештавате