18. 11. 2022.Одржана седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 18. новембар -  Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 9. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Јегричка“. Након разматрања, Одбор једногласно предлаже Скупштини да размотри наведене предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.