17. 11. 2022.Одржана седница Одбора за привреду

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 17. новембар - Одбор за привреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 7. седници, разматрао је Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар – 31. децембар 2021. године. У извештајном периоду, Фонд је реализовао планиране активности и позитивно је пословао. Расписано је и спроведено 11 конкурса и одобрено је 30 гаранција за обезбеђење банкарских кредита, речено је између осталог на седници. Након разматрања, Одбор је једногласно предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар – 31. децембар 2021. године.