31. 10. 2022.U Skupštini APV održana konferencija „Zajedno u borbi protiv karcinoma dojke“

Novi Sad, 31. oktobar – Povodom meseca obeležavanja borbe protiv karcinoma dojki danas je u Skupštini AP Vojvodine, u organizaciji Ženske parlamentarne mreže, održana konferencija „Zajedno u borbi protiv karcinoma dojke“ posvećena razmatranju faktora rizika, prevenciji i unapređenju zdravstvene zašite. 

Obraćajući se prisutnima, predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor naglasio je značaj rada Ženske parlamentarne mreže koja u fokus svog rada stavlja teme od opšteg društvenog interesa koje su, prema njegovim rečima, iznad sučeljavanja stranačkih ubeđenja i dodao da je na njihov decenijski rad izuzetno ponosan.

„U petak smo u ovoj sali razgovarali na simpozijumu kardiologa, a danas o malignim oboljenjima. To su dve grupe bolesti koje su najviše prisutne kao uzroci smrti u Vojvodini. Kardivaskularne bolesti sa više od 50 dosto a maligne sa više od 23 odsto, a unutar grupe malignih oboljenja, kod žena je karcinom dojke najprisutniji. Mislim da smo puno toga uradili na dizanju svesti o prevenciji, ali toga nikada nije dosta. Moramo uputiti sa ovog mesta jasnu poruku da su redovna kontrola prevencija neophodni“, kazao je predsednik Pastor i dodao da se iz tog razloga svake godine prilikom donošenja budžeta definiše  posebna stavka za programe ranog otkrivanja karinoma dojke.

On je poručio i da je od velikog značaja da se nastavi sa opremanjem bolnica i ambulanti svom potrebnom opremom, ali i da je još značajnije očuvanje kadrovskog potencijala, kao i njegovo omasovljavanje.

Koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine Stojanka Lekić izrazila je zadovoljstvo zbog mogućnosti da se nakon dve godine usled pauze izazvane korona virusom ponovo obeležava mesec borbe protiv karcinoma dojke na način na koji mogu prisustvovati predstavnici svih relevantnih institucija u velikom broju.

„UZ relevantne lekare koji su stručnjaci u ovoj oblasti očekujemo da danas razmenimo iskustva, predloge i ideje sve sa ciljem podizanja nivoa svesti i informisanosti o zdravlju žena. Rak dojke jeste jedan od visoko pozicioniranih, nalazi se na trećem mestu od kog prevremeno umiru žene dobi od 45 do 64 godine. To nas obavezuje da o ovoj temi pričamo jer znamo da, ukoliko se na vreme otkrije, postoji velika mogućnost izlečenja“ rekla je Lekić.

Ona je dodala i da će tokom današnjeg dana više o temi karcinoma dojke i prevencije govoriti lekari stručni i nadležni za ovu oblast, a da je uloga političara da ovakve teme drže u fokusu i stavljaju na dnevni red, te da će Ženska pralamentarna mreža raditi to i u budućnosti.

Pored pokrajinskih poslanika, današnjem skupu prisustvovali su i odbornici iz 35 lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine, predstavnici pokrajinskih i lokalnih institucija za ravnopravnost polova, kao i članovi lokalnih saveta za zdravstvo. Stručna izlaganja na temu konferencije imali su predstavnici Instituta za onkologiju Vojvodine, Instituta za javno zdravlje Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i Saveza društava Vojvodine za borbu protiv raka.