04. 10. 2022.Одржана 18. седница Скупштине АП Војводине

Sednica Skupštine APVНови Сад, 4. октобар - Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју 18. седницу у актуелном сазиву. На почетку седнице, Скупштина је констатовала оставке Чедомира Божића, на функцију члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Владимира Галића на функцију члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине.  

Већином гласова од укупног броја посланика, Скупштина АП Војводине је изабрала Немању Ерцега за члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине. За члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за пољопривреду,водопривреду и шумарство, већином гласова од купног броја посланика, Скупштина АП Војводине је изабрала Владимира Галића.

Скупштина је на седници размотрила и усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину у периоду јануар - јун 2022. године. Укупно остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у периоду јануар – јун ове године, износили су 55.129.432.246,42 динара, што је 61,82 посто од укупно планираних прихода у буџету за 2022. годину. Расходи и издаци у првих шест месеци ове године износили су 38.144.119.328,09 динара, што је 42,77 посто од укупно планираних расхода у буџету за 2022. годину.

Sednica Skupštine APVУ наставку заседања донете су: Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Ветрогон“ на територији општина Србобран и Бечеј, Покрајинска скупштинска одлука о заштити Споменика природе „Стратиграфски профил Филијала Беочин“, Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „Караш – Нера“, Покрајинскa скупштинскa одлукa о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2022. години.

На данашњој седници, Скупштина је размотрила Предлог споразума о сарадњи између Жупаније Тимиш (Румунија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и донела следеће закључке: 

•Закључује се Споразум о сарадњи између Жупаније Тимиш (Румунија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија);

•Овлашћује се Игор Мировић, председник Покрајинске владе, да у име Аутономне покрајине Војводине, потпише Споразум о сарадњи између Жупаније Тимиш (Румунија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија).

Sednica Skupštine APVНа седници су размотрена и усвојена четири годишња извештаја о пословању јавних предузећа и организација чији је оснивач АП Војводина, и то: Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин за 2021. годину, Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2021. годину, Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2021. годину и Годишњи извештај о пословању са Финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 2021. годину.