30. 09. 2022.Информација са одржаних седница одбора Скупштине АП Војводине

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 30. септембар - Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 7. седници, размотрио је и усвојио: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „Караш-Нера“, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Ветрогон“ на територији општина Србобран и Бечеј и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити споменика природе „Стратиграфски профил Филијала Беочин“. Одбор предлаже Скупштини да размотри наведене предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке. На седници је размотрен и Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2021. годину. Одбор предлаже Скупштини да размотри и усвоји овај извештај.

Одбор за привреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 6. седници, разматрао је Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2021. годину. Одбор предлаже Скупштини да размотри и усвоји овај извештај. Како је наведено у образложењу на седници, у 2021. години број туристичких посета Војводини био је већи за 59 посто, а највише остварених посета забележено је у Новом Саду, Суботици и Бањи Врдник.   

Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 18. седници, размотрио је и усвојио Предлог споразума о сарадњи између Жупаније Тимиш (Румунија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) са Предлогом закључака које је предложила Покрајинска влада. Одбор предлаже Скупштини да размотри Предлог и донесе закључке. У наставку седнице, Одбор је донео Одлуке о упућивању делегација Скупштине АП Војводине и одобравању средстава за службени пут у Бијељину, Салцбург и Беч. На седници је размотрен и усвојен Извештај о реализацији службеног путовања у Глазгов (Велика Британија).