27. 09. 2022.Одржана седница Одбора за пољопривреду

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 27. септембар - Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 11. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2022. години. Предложеним изменама, уводи се нова мера подршке кроз могућност набавке савремене опреме за потребе рада лабораторија и истраживачких станица. Након разматрања, Одбор једногласно предлаже Скупштини да размотри наведени Предлог и донесе покрајинску скупштинску одлуку.

У наставку седнице размотрени су Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин за 2021. годину и Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2021. годину. Одбор једногласно предлаже Скупштини да размотри и усвоји наведене извештаје.