06. 09. 2022.Delegacije Švajcarske Kancelarije za saradnju i UNDP Srbija posetili Skupštinu AP Vojvodine

Dr Nikola BanjacNovi Sad, 6. septembar - Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine danas su posetile delegacije Švajcarske Kancelarije za saradnju (SCO) i Programa Ujedinjenih nacija UNDP u Srbiji. 

Delegacije su razgovarale sa generalnim sekretarom Skupštine dr Nikolom Banjcem i predstavnicima Službe Skupštine, o realizaciji započetih zajedničkih projekata koje su podržale pomenute organizacije i planovima za dalje unapređenje skupštinskog rada, podizanje efikasnosti i transparentnosti u radu i uključivanje građana u procese donošenja odluka od pokrajinskog značaja. 

Domaćin sastanka dr Nikola Banjac, generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine, istakao je u razgovoru da je vizija i želja rukovodstva Skupštine AP Vojvodine da ona svojim primerom i radom bude istaknuti parlament kako u Republici Srbiji tako i u regionu. 

Dr Nikola Banjac

On je podsetio da je Skupština AP Vojvodine jedinstvena po tome što u službenoj upotrebi ima šest jezika i mogućnost da se poslanici na istim obrate na sednicama i da na njima dobijaju i razmatraju skupštinske materijale, jer takvog primera nema nigde osim u Evropskom parlamentu.    

Generalni sekretar je goste na sastanku upoznao i sa budućim koracima razvoja transparentnosti u pokrajinskoj Skupštini, po uzoru na Narodnu skupštinu Republike Srbije, a kroz sistem e-parlamenta.  

Šefica odeljenja za dobro upravljanje Švajcarske kancelarije za saradnju 

Melina Papageorgiou zahvalila se generalnom sekretaru i saradnicima na konstruktivnom razgovoru i naglasila da je zajednička saradnja i podrška Skupštini AP Vojvodine važna, jer su lokalni i regionalni nivoi vlasti ključni za razvoj demokratije. 

Dr Nikola Banjac

U tom smislu, zajednički projekti nemaju samo lokalni i regionalni karakter već su oni i nacionalni, imajući u vidu da mogu da budu dobar primer svima, dodala je Papageorgiou.   

Nakon sastanka, gosti su zajedno sa generalnim sekretarom i saradnicima obišli Veliku salu Skupštine AP Vojvodine gde su učestvovali u simulaciji sednice Skupštine primenom sistema e-parlamenta.

Obišli su i skupštinske sale koje su uz podršku njihovih organizacija adaptirane, tehnički opremljene i prilagođene savremenim trendovima, kao i Spomen sobu Skupštine AP Vojvodine. 

Dr Nikola Banjac

Tom prilikom, šefica odeljenja za dobro upravljanje Švajcarske kancelarije za saradnju Melina Papageorgiou upisala se u Knjigu utisaka koja se nalazi u Spomen sobi.