27. 06. 2022.Одржана седница Одбора за прописе

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 27. јун - Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 13. седници, разматрао је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом земље Предлог покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину. Након разматрања, Одбор доставља Скупштини мишљење да је наведени предлог у складу са Статутом АП Војводине и правним системом земље.