24. 06. 2022.Informacija sa održanih sednica skupštinskih odbora

Sednice skupštinskih odbora

Novi Sad, 24. jun – U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine danas su održane sednice četiri skupštinska odbora. 

Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 12. sednici, razmotrio je i jednoglasno usvojio Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period od 01. januara do 31. decembra 2021. godine. Na sednici je jednoglasno utvrđen Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici. Na svojoj 12. sednici Odbor za obrazovanje i nauku razmotrio je Informaciju o prijemu studenata u studentske centre na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2021/2022. godini sa zaključcima,Informaciju o upisu studenata na fakultete Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2021/2022. godini sa zaključcima i Informaciju o upisu studenata u visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina u školskoj 2021/2022. godini, sa posebnim osvrtom na obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina sa zaključcima. Nakon razmatranja, Odbor je jednoglasno usvojio informacije i podržao zaključke Pokrajinske vlade.

Sednice skupštinskih odboraOdbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 10. sednici, razmatrao je Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2021. godinu. Odbor predlaže Skupštini da razmotri i usvoji navedeni izveštaj.

Odbor za ravnopravnost polova Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 8. sednici, razmotrio je i usvojio Izveštaj o radu i poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2021. godinu. 

Sednice skupštinskih odbora

U izveštajnom periodu, Zavod je uspešno realizovao planirane istraživačke, edukativne, promotivne i podsticajne aktivnosti i programe podrške u oblasti ravnopravnosti polova, rečeno je između ostalog 

u obrazloženju izveštaja na sednici. Odbor predlaže Skupštini da obavi raspravu o navedenom izveštaju i da ga usvoji. 

Sednice skupštinskih odboraOdbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 17. sednici, jednoglasno je doneo  Odluku o upućivanju delegacije Skupštine AP Vojvodine i odobravanju sredstava za službeni put u Ulm, (SR Nemačka), od 30. juna do 04. jula 2022. godine. Delegacija Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine će na poziv gradonačelnika Ulma i Novog Ulma prisustvovati 12. Dunavskom festivalu u Ulmu, u cilju negovanja postojećih i uspostavljanja novih političkih konatakata i predstavljanja privrednih i drugih potencijala AP Vojvodine i Republike Srbije, uz jačanje međuregionalne saradnje AP Vojvodine i Baden Viretmberga. 

 

 

 

Menţiune: actualităţile şi anunţul evenimentelor sunt în limba sârbă.