24. 06. 2022.Информација са одржаних седница скупштинских одбора

Sednice skupštinskih odbora

Нови Сад, 24. јун – У Скупштини Аутономне покрајине Војводине данас су одржане седнице четири скупштинска одбора. 

Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 12. седници, размотрио је и једногласно усвојио Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период од 01. јануара до 31. децембра 2021. године. Na седници је једногласно утврђен Предлог одлуке о именовању члана Савета Грађевинског факултета у Суботици. На својој 12. седници Одбор за образовање и науку размотрио је Информацију о пријему студената у студентске центре на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2021/2022. години са закључцима,Информацију о упису студената на факултете Универзитета у Новом Саду у школској 2021/2022. години са закључцима и Информацију о упису студената у високе школе струковних студија чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у школској 2021/2022. години, са посебним освртом на образовање припадника националних мањина са закључцима. Након разматрања, Одбор је једногласно усвојио информације и подржао закључке Покрајинске владе.

Sednice skupštinskih odboraОдбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 10. седници, разматрао је Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2021. годину. Одбор предлаже Скупштини да размотри и усвоји наведени извештај.

Одбор за равноправност полова Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 8. седници, размотрио је и усвојио Извештај о раду и пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2021. годину. 

Sednice skupštinskih odbora

У извештајном периоду, Завод је успешно реализовао планиране истраживачке, едукативне, промотивне и подстицајне активности и програме подршке у области равноправности полова, речено је између осталог 

у образложењу извештаја на седници. Одбор предлаже Скупштини да обави расправу о наведеном извештају и да га усвоји. 

Sednice skupštinskih odboraОдбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 17. седници, једногласно је донео  Одлуку о упућивању делегације Скупштине АП Војводине и одобравању средстава за службени пут у Улм, (СР Немачка), од 30. јуна до 04. јула 2022. године. Делегација Скупштине Аутономне покрајине Војводине ће на позив градоначелника Улма и Новог Улма присуствовати 12. Дунавском фестивалу у Улму, у циљу неговања постојећих и успостављања нових политичких конатаката и представљања привредних и других потенцијала АП Војводине и Републике Србије, уз јачање међурегионалне сарадње АП Војводине и Баден Виретмберга.