23. 06. 2022.Седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

У четвртак, 23. јуна 2022. године, у Сали на другом спрату зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 12.30 часова, биће одржана 10. седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ЦАРСКА БАРА“,
  2. ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ОБЕДСКА БАРА“,
  3. ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БРОЈУ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ ЈАВНИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  4. ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ.
 
Молимо да извештавате