06. 06. 2022.Informacija sa sednica skupštinskih odbora

Sednice skup[tinskih odboraNovi Sad, 6. jun – Uoči 15. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine zakazane za utorak, 7. jun, danas su održane sednice četiri skupštinska odbora.

Na svojoj 11. sednici, Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, razmotrio je i jednoglasno usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Odbor predlaže Skupštini da razmotri navedeni predlog i da donese predloženu pokrajinsku skupštinsku odluku. U nastavku sednice, Odbor je jednoglasno utvrdio više predloga odluka o imenovanju članova saveta fakulteta čiji je osnivač AP Vojvodina, i to:Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu, Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru i Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici. Odbor predlaže Skupštini da dopuni predloženi dnevni red za narednu sednicu Skupštine AP Vojvodine, da uvrsti navedene predloge, razmotri i donese odluke.

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 9. sednici, upoznao se sa Godišnjim izveštajem Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2021. godinu. Odbor je na sednici doneo Godišnji program rada Odbora za 2022. godinu.

Odbor za propise je na svojoj 12. sednici, sa stanovišta usklađenosti sa  pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje, razmatrao Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“,Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“ i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Nakon razmatranja, Odbor je mišljenja da su navedeni predlozi u skladu pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje.

Odbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 12. sednici, razmotrio je i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“ i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“. Na sednici je razmotren i usvojen Izveštaj o poslovanju Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad za 2021. godinu. Odbor se na današnjoj sednici upoznao sa Godišnjim izveštajem Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2021. godinu.

 

 

 

 

Poznámka: aktuality a oznámenie udalostí sú v srbskom jazyku.