06. 06. 2022.Информација са седница скупштинских одбора

Sednice skup[tinskih odboraНови Сад, 6. јун – Уочи 15. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине заказане за уторак, 7. јун, данас су одржане седнице четири скупштинска одбора.

На својој 11. седници, Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине, размотрио је и једногласно усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине. Одбор предлаже Скупштини да размотри наведени предлог и да донесе предложену покрајинску скупштинску одлуку. У наставку седнице, Одбор је једногласно утврдио више предлога одлука о именовању чланова савета факултета чији је оснивач АП Војводина, и то:Предлог одлуке о именовању члана Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду, Предлог одлуке о именовању члана Савета Академије уметности у Новом Саду, Предлог одлуке о именовању члана Савета Технолошког факултета у Новом Саду, Предлог одлуке о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору и Предлог одлуке о именовању члана Савета Грађевинског факултета у Суботици. Одбор предлаже Скупштини да допуни предложени дневни ред за наредну седницу Скупштине АП Војводине, да уврсти наведене предлоге, размотри и донесе одлуке.

Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 9. седници, упознао се са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2021. годину. Одбор је на седници донео Годишњи програм рада Одбора за 2022. годину.

Одбор за прописе је на својој 12. седници, са становишта усклађености са  покрајинским Статутом и правним системом земље, разматрао Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“,Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине. Након разматрања, Одбор је мишљења да су наведени предлози у складу покрајинским Статутом и правним системом земље.

Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 12. седници, размотрио је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“. На седници је размотрен и усвојен Извештај о пословању Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2021. годину. Одбор се на данашњој седници упознао са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2021. годину.