02. 06. 2022.Одржана седница Одбора за организацију управе и локалну самоуправу

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 2. јун - Одбор за организацију управе и локалну самоуправу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 7. седници, разматрао је Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2021. годину и предложио Скупштини да обави расправу о наведеном документу. 

Одбор је на седници разматрао и Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и Извештај о пословању Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2021. годину. Након разматрања, Одбор је предложио Скупштини да размотри и усвоји ова два извештаја. 

У складу са надлежностима и делокругом рада Одбора, на седници је предложен и једногласно донет Годишњи план рада Одбора за организацију управе и локалну самоуправу у 2022. години.