11. 05. 2022.Stručna rasprava o konzervaciji i restauraciji crkve u Arači

U sredu, 11. maja, u 10.45 časova, u sali na 2. spratu Skupštine AP Vojvodine, u organizaciji Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, održaće se stručna rasprava o projektu „Konzervacija i unapređenje crkve u Arači i njene okoline prema nasleđenom stanju“, kako bi se sagledali dosadašnji tokovi i ustanovili naredni koraci u obnovi ovog značajnog spomenika srednjovekovne arhitekture u Vojvodini.

Na početku, u 10.45 časova, predviđene su IZJAVE ZA MEDIJE. Medijima će se obratiti predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor i predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine Jene Hajnal.

Nakon izjava, o konzervaciji i unapređenju crkve u Arači razgovaraće dr Slavica Vujović, šef Arhitektonskog sektora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Gordana Topić, arheolog konzervator Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, dr Snežana Vučetić, šef Laboratorije za ispitivanje materijala u kulturnom nasleđu („HeritageLab”), Jugoslav Pendić, arheolog i istraživač Instituta „BioSens” Univerziteta u Novom Sadu i dr Endre Rafai, šef Katedre za istoriju umetnosti i teoriju Fakulteta Umetnosti Univerziteta u Pečuju i direktor Instituta za likovnu umetnost.

 

Pozivamo vas da izveštavate.