30. 03. 2022.Predsednik Pastor na promociji knjige o mađarskoj himni u Matici srpskoj

Novi Sad, 30. mart – Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor prisustvovao je danas promociji knjige o mađarskoj himni „Himna – naša nacionalna molitva“, koja je održana u Matici srpskoj. 

Govoreći o značaju ovog dela, predsednik Pastor je ocenio da je ono veoma značajno za bolje međusobno razumevanje, kao i zbog toga što govori o periodu koji je istorijski važan za srpski i mađarski narod, a to je period nacionalnog buđenja.

„Pored boljeg međusobnog razumevanja, ova knjiga doprinosi i skretanju pažnje na ukupan istorijski i kulturološki ambijent u kome se rodila mađarska himna i o kome govori sama knjiga. Vojvođanski Mađari spadaju u ljude koji imaju dve himne. To je svojstveno za narode koji imaju takvu istoriju kakvu mi imamo“, istakao je predsednik Pastor i naglasio da će prevodom na srpski jezik tekst himne doći do šire publike.

Ambasador Mađarske u Republici Srbiji Atila Pinter, koji je i autor predgovora ovog značajnog izdanja, istakao je da je tekst mađarske himne do sada bio preveden na 26 jezika, ali ne i na srpski, te da je ovom knjigom konačno popunjena ta praznina. 

„Uzimajući u obzir odlične bilateralne odnose Srbije i Mađarske, smatrali smo važnim da našu nacionalnu himnu prevedemo i na jezik našeh južnog suseda, dajući time doprinos daljem produbljivanju odnosa između dva naroda“, istakao je u predgovoru ambasador Pinter. 

Predsednik Matice srpske Dragan Stanić izrazio je posebno zadovoljstvo zbog činjenice da se promocija održava upravo u ovoj institucija koja, od kada je 1826. godine osnovana u Budimpešti, povezuje Peštu, Budim i Novi Sad. On je dodao da će Matica srpska, pored negovanja srpske kulture, i dalje raditi na povezivanju i razumevanju različitih kultura „kako bismo se svi razvijali kao pojedinci, ali i u celini“.

Himna (mađ. Himnusz) je 1844. godine proglašena nacionalnom himnom Mađarske, počinje rečima „Bože, blagoslovi Mađare“, tekst je napisao Ferenc Kelčei, a muziku Ferenc Erkel. 

Dva prevoda teksta mađarske himne koji se razlikuju u autorskom i jezičkom pristupu, objavljena su po prvi put u ovoj knjizi, a preveli su ih profesori Petar Milošević i Draginja Ramadanski. Stručne tekstove o prevodima i istorijskom kontekstu napisali su Edit Andrić, Mark Čoke, Atila Piner i Eva Toldi, a izdavači su Izdavački zavod Forum i Collegium Hungaricum.