18. 03. 2022.Održana sednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 18. mart - Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 15. sednici, jednoglasno je doneo Odluku o upućivanju delegacije Skupštine AP Vojvodine i odobravanju sredstava za službeni put u Gvidor, (Irska) od 18. do 21. maja 2022. godine.

Na poziv Skupštine Evropskih regiona (AER), najveće regionalne asocijacije u Evropi, čija je AP Vojvodina jedna od najaktivnijih članica, delegacija pokrajinske Skupštine će u Gvidoru učestvovati na Konferenciji pod nazivom „Inovacija Evropa.“ 

 

 

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.