17. 03. 2022.Одржана седница Одбора за националну равноправност

Седнице скупштинских одбораНови Сад, 17. март - Одбор за националну равноправност Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој  3. седници, упознао се са Информацијом о предшколском, основном и средњем образовању и васпитању деце и ученика са посебним освртом на образовање и васпитање на језицима националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у школској 2021/2022. години са закључцима Покрајинске владе, Информацијом о пријему ученика у домове ученика на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2021/2022. години са закључцима, као и са Информацијом о упису студената у високе школе струковних студија чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у школској 2020/2021. години са посебним освртом на образовање припадника националних мањина са закључцима. Одбор је усвојио сваку од наведених информација и подржао је закључке Покрајинске владе. На предлог председника Одбора, на данашњој седници, једногласно је донет Годишњи програм рада Одбора за националну безбедност 2022. годину.