17. 03. 2022.Одржана седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине АПВ

Седнице скупштинских одбораNovi Sad, 17. mарт - Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 9. седници, утврдио је истоветност текстова више покрајинских скупштинских одлука на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са оригиналним текстовима на српском језику.

У питању су: Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину,Покрајинска скупштинска одлука о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину,Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Покрајинска скупштинска одлука о Програму мера за спровођење Годишњег одгајивачког програма у сточарству у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Покрајинска скупштинска одлука о Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у АП Војводини за 2022. годину, Седнице скупштинских одбораПокрајинска скупштинска одлука о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2022. години, Покрајинска скупштинска одлука о Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, Покрајинска скупштинска одлука о Програму скрининга на асимтоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, Покрајинска скупштинска одлука о Посебном програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, Покрајинска скупштинска одлука о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, Покрајинска скупштинска одлука о Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, Покрајинска скупштинска одлука о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената с нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулктомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања дијатностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, Покрајинска скупштинска одлука о допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинским административним таксама, Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Бела Црква, Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета аутономне покрајине војводине за 2021. годину,  Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Покрајинска скупштинска одлука о задуживању код Европске банке за обнову и развој за финансирање капиталних инвестиционих расхода, Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци.

На предлог председника Одбора, једногласно је донет Годишњи програм рада Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби за 2022. годину.