17. 03. 2022.Održana sednica Odbora za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi Skupštine APV

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 17. mart - Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 9. sednici, utvrdio je istovetnost tekstova više pokrajinskih skupštinskih odluka na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa originalnim tekstovima na srpskom jeziku.

U pitanju su: Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu,Pokrajinska skupštinska odluka o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu,Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o Programu mera za sprovođenje Godišnjeg odgajivačkog programa u stočarstvu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o Programu podrške poljoprivrednim stručnim službama u sprovođenju i unapređenju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u AP Vojvodini za 2022. godinu, Sednice skupštinskih odboraPokrajinska skupštinska odluka o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini, Pokrajinska skupštinska odluka o Programu terapije pojedinih poremećaja mokrenja kod dece botoksom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o Programu skrininga na asimtomatsku perzistentnu ili rekurentnu mikroskopsku hematuriju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o Posebnom programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o Programu određivanja pepsina kod dece u dijagnostici refluksne bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o Programu prevencije funkcionalnog slepila kod radno sposobnih pacijenata s neregulisanim glaukomom pomoću operacije trabekulktomije sa ugradnjom savremenog drenažnog implanta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređivanja dijatnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskim administrativnim taksama, Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Centra za porodični smeštaj i usvojenje Bela Crkva, Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta autonomne pokrajine vojvodine za 2021. godinu,  Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o zaduživanju kod Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda, Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd – Šid – granica Hrvatske, deonice Stara Pazova – Golubinci – Šid i železničke pruge Inđija – Golubinci.

Na predlog predsednika Odbora, jednoglasno je donet Godišnji program rada Odbora za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi za 2022. godinu.

 

 

Megjegyzés: az időszerű hírek és az eseménybejelentő szerb nyelven olvasható.