08. 02. 2022.Održana 14. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Sednica Skupštine VojvodineNovi Sad, 08. februar - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine na svojoj 14. sednici, donela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu. 

Rebalansom, novi obim pokrajinskog budžeta utvrđen je u iznosu od 89.144.385.016,73 dinara i veći je za 729.537.850,91 dinara od prvobitno utvrđenog obima pokrajinskog budžeta za 2022. godinu. Rebalans je donet jer je na kraju prethodne kalendarske godine evidentirano da je preneti višak prihoda iz prethodnih godina (preneta sredstva) veći od iznosa koji je bio očekivan prilikom planiranja ovogodišnjeg budžeta. Između ostalog, rebalansom će se omogućiti da se nastavak realizacije Projekta protivgradne zaštite u Vojvodini finansira iz sopstvenih sredstava i da se odustane od planiranog zaduživanja za te namene.

Na sednici je doneta Pokrajinska skupštinska odluka o zaduživanju kod Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda. Predmet zaduživanja je Projekat investiranja u sprovođenje mera energetske efikasnosti u oko 80 javnih zgrada na teritoriji AP Vojvodine. Sednica Skupštine VojvodineZa realizaciju Projekta obezbeđeni su najpovoljniji uslovi zaduživanja koje nije bilo moguće obezbediti kod komercijalnih banaka, rečeno je na sednici. 

U nastavku sednice, doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd – Šid – granica Hrvatske, deonice Stara Pazova – Golubinci – Šid i železničke pruge Inđija – Golubinci. 

Prostorni plan je osnova za izvođenje infrastrukturnih radova na pomenutim prugama, sa ciljem da se one modernizuju i da se na njima omogući brže odvijanje železničkog saobraćaja uz veću sigurnost, što će biti obezbeđeno postavljanjem savremene saobraćajne signalizacije i video nadzora.

Na današnjoj sednici, pokrajinska Skupština je donela Odluku o razrešenju člana Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine, a zatim i Odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine. Šipoš Tibor, razrešava se dužnosti člana u Nadzornom odboru Garancijskog fonda AP Vojvodine. Sednica Skupštine VojvodineZa člana Nadzornog odbora tog fonda imenuje se Šandor Orosi iz Feketića.

Takođe, izglasana je i Odluka o imenovanju člana Saveta Prirodno - matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Za člana Saveta tog fakulteta imenuje se Nela Dopuđ iz Novog Sada. Skupština je donela i Odluku o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Za članove Saveta tog fakulteta imenuju se: Mira Živković – Drezgić iz Novog Sada i Bojana Babin iz Feketića.