07. 02. 2022.Održana sednica Odbora za propise

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 07. februar - Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 11. sednici, razmatrao je sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju kod Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda i

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd – Šid- granica Hrvatske, deonica Stara Pazova- Golubinci- Šid i železničke pruge Inđija – Golubinci.

Nakon razmatranja, Odbor je mišljenja da su navedeni predlozi u skladu sa Statutom AP Vojvodine i pravnim sistemom zemlje.

Na 11. sednici, na predlog predsednika Odbora, jednoglasno je donet i Program rada Odbora za propise za 2022. godinu.

 

Megjegyzés: az időszerű hírek és az eseménybejelentő szerb nyelven olvasható.