07. 02. 2022.Одржана седница Одбора за прописе

Седнице скупштинских одбораНови Сад, 07. фебруар - Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 11. седници, разматрао је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом земље: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању код Европске банке за обнову и развој за финансирање капиталних инвестиционих расхода и

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид- граница Хрватске, деоница Стара Пазова- Голубинци- Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци.

Након разматрања, Одбор је мишљења да су наведени предлози у складу са Статутом АП Војводине и правним системом земље.

На 11. седници, на предлог председника Одбора, једногласно је донет и Програм рада Одбора за прописе за 2022. годину.