04. 02. 2022.Одржана седница Одбора за образовање и науку

Седнице скупштинских одбораНови Сад, 4. фебруар - Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 10. седници, разматрао је Информацију о пријему ученика у домове ученика на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2021/2022. години са закључцима Покрајинске владе, као и Информацију о предшколском, основном и средњем образовању и васпитању деце и ученика са посебним освртом на образовање и васпитање на језицима националних мањина − националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у школској 2021/2022. години са закључцима Покрајинске владе. Информације је на седници образложила Биљана Кашерић, в.д. помоћника покрајинског секретара за образовање. Одбор је једногласно усвојио наведене информације и подржао је закључке Покрајинске владе.

У наставку седнице, Одбор за образовање и науку је једногласно утврдио Предлог одлуке о именовању члана Савета Природно - математичког факултета у Новом Саду и Предлог одлуке о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду. Одбор предлаже Скупштини да предложене одлуке размотри и донесе. 

Седнице скупштинских одбораНа данашњој седници, на предлог председнице Одбора Станиславе Хрњак, једногласно је донет и Програм рада Одбора за образовање и науку за 2022. годину.