15. 12. 2021.Održana Sednica Odbora za propise

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 15. decembar - Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 10. sednici, razmotrio je sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje, 20 predloga pokrajinskih skupštinskih odluka i jedan predlog odluke, koji će se naći u predlogu dnevnog reda za narednu sednicu Skupštine AP Vojvodine. U pitanju su:    

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu;

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu;

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu;

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu;

Sednice skupštinskih odboraPredlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu;

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini;

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini;

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera za sprovođenje Godišnjeg odgajivačkog programa u stočarstu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu ;

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim službama u sprovođenju i unapređenju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu;

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o programu terapije pojedinih poremećaja mokrenja kod dece botoksom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu;

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu određivanja pepsina kod dece u dijagnostici refluksne bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu;

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o programu skrininga na asimptomatsku perzistentnu ili rekurentnu mikroskopsku hematuriju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu;

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Posebnom programu javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu;

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu prevencije funkcionalnog slepila kod radno sposobnih pacijenata sa neregulisanim glaukomom pomoću operacije trabekulektomije sa ugradnjom savremenog drenažnog implanta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu;

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu;

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu;

Sednice skupštinskih odboraPredlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu;

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu;

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Centra za porodični smeštaj i usvojenje Bela Crkva;

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskim administrativnim taksama;

Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje ekstrene revizije Završnog računa budžeta za 2021. godinu.

Nakon što je razmotrio predloge i utvrdio odgovarajuće pravno tehničke korekcije, Odbor je dostavio Skupštini mišljenje da je svaki od navedenih predloga u saglasnosti sa Statutom AP Vojvodine i pravniom sistemom zemlje. 

Na sednici je razmotreno i 28 amandmana koje su na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu podneli pokrajinski poslanici. Nakon razmatranja, Odbor je mišljenja da je svaki podneti amandman pravno moguć.

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.