14. 12. 2021.Održana sednica Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 14. decembar -  Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 8. sednici, razmatrao je: 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu terapije pojedinih poremećaja mokrenja kod dece botoksom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu skrininga na asimptomatsku perzistentnu ili rekurentnu mikroskopsku hematuriju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Posebnom programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu,

Sednice skupštinskih odboraPredlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu određivanja pepsina kod dece u dijagnostici refluksne bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu prevencije funkcionalnog slepila kod radno sposobnih pacijenata sa neregulisanim glaukomom pomoću operacije trabekulektomije sa ugradnjom savremenog drenažnog implanta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, kao i

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu.

Sednice skupštinskih odboraZakonom o zdravstvenoj zaštiti utvrđeno je da autonomna pokrajina može doneti posebne programe zdravstvene zaštite za pojedine kategorije stanovništva, odnosno vrste bolesti koje su specifične za autonomnu pokrajinu, a za koje nije donet poseban program zdravstvene zaštite na republičkom nivou, u skladu sa svojim mogućnostima. Osam posebnih programa zdravstvene zaštite i jedan program iz oblasti javnog zdravlja u AP Vojvodini za 2022. godinu sačinjeni su u saradnji sa srodnim institutima i zavodima za javno zdravlje, u skladu sa zakonom. Potrebna sredstva za realizaciju navedenih programa planirana su u Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu. Nakon razmatranja, Odbor je jednoglasno predložio Skupštini da razmotri pomenute predloge i da donese pokrajinske skupštinske odluke.

Sednice skupštinskih odboraU nastavku sednice, Odbor je razmotrio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Centra za porodični smeštaj i usvojenje Bela Crkva. Kako je rečeno u obrazloženju, novi centar u Beloj Crkvi će uz postojeće centre sa sedištem u Novom Sadu i u Subotici, doprineti efikasnijem obavljanju socijalne delatnosti u Pokrajini. Odbor je nakon razmatranja predložio Skupštini da razmotri predlog i da donese Pokrajinsku skupštinsku odluku o osnivanju Centra za porodični smeštaj i usvojenje Bela Crkva u predloženom tekstu.

Odbor je na sednici jednoglasno utvrdio Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, kao i Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine. Takođe, utvrđeni su i Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine i Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine. Odbor će predložiti Skupštini da se predloženi dnevni red za narednu sednicu Skupštine AP Vojvodine dopuni pomenutim predlozima radi njihovog razmatranja i donošenja odluka.

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.