14. 12. 2021.Одржана седница Одбора за пољопривреду

Седнице скупштинских одбораНови Сад, 14. децембар - Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 8. седници, разматрао је више предлога покрајинских скупштинских одлука о годишњим програмима и мерама подршке, заштите, унапређења и развоја у областима пољопривреде, водопривреде и шумарства за 2022. годину.  У питању су: 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера за спровођење годишњег одгајивачког програма у сточарству у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2022. години и

Седнице скупштинских одбораПредлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину. 

Предлогом покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, планирано је повећање средстава намењених за пољопривреду и њене сродне делатности, што су чланови Одбора похвалили на седници. Након разматрања, Одбор је једногласно предложио Скупштини да размотри сваки од наведених предлога и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.