13. 12. 2021.Informacija sa održanih sednica skupštinskih odbora

Sednice skupštinskih odbora

Novi Sad, 13. decembar - Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 9. sednici, utvrdio je Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru, a nakon toga i Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru. Odbor predlaže Skupštini da se u predloženi dnevni red za narednu sednicu Skupštine AP Vojvodine kao tačke dnevnog reda, uvrste i navedeni predlozi.   

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 6. sednici, razmatrao je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu. Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave od 01. decembra 2016. godine, obavezuje Autonomnu pokrajinu Vojvodinu da istovremeno sa usvajanjem odluke o budžetu usvoji i kadrovski plan za budžetsku godinu.

Sednice skupštinskih odbora

Cilj donošenja kadrovskog plana za narednu godinu je uspostavljanje ekonomične organizacione strukture koja obezbeđuje efikasno, stručno i uspešno obavljanje poslova i rukovođenje uz što manje troškove, rečeno je na sednici.

Nakon razmatranja, Odbor je jednoglasno predložio Skupštini da razmotri Predlog i da donese Pokrajinsku skupštinsku odluku o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu.

U nastavku sednice, Odbor je konstatovao prestanak mandata zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i o tome obaveštava Skupštinu. Aniko Širkova je za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, izabrana 11. decembra 2015. godine.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 8. sednici, utvrdio je istovetnost tekstova tri pokrajinske skupštinske odluke na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa originalnim tekstovima na srpskom jeziku. 

Sednice skupštinskih odboraU pitanju su: Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene brane na Tisi i Pokrajinska skupštinska odluka o dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o prenošenju određenih ovlašćenja na Pokrajinsku vladu koja ima Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine iz oblasti zdravstva.