06. 12. 2021.Održana sednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 6. decembar - Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 14. sednicu na temu: Evropske integracije i regionalni razvoj – mogućnosti finansiranja iz fondova Evropske unije i drugih eksternih izvora finansiranja.

Pored članova Odbora, sednici su prisustvovali Aleksandar Simurdić, direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Sanja Šifliš, načelnik Odeljenja za međuparlamentarnu i međuregionalnu saradnju i poslove protokola Službe Skupštine.

Današnja tematska sednica je nastavak aktivne saradnje Odbora sa Fondom „Evropski poslovi“ AP Vojvodine. Nakon prve tematske sednice održane u martu ove godine kada se razgovaralo o evropskim integracijama  i njihovom uticaju na regionalni razvoj, na drugoj tematskoj sednici analizirani su rezultati međuregionalne saradnje u pogledu korišćenja sredstava iz EU fondova tokom projektnog perioda od 2014. do 2021. godine i predstavljene su mogućnosti korišćenja tih fondova u novom programskom periodu koji traje do 2027. godine. 

Sednice skupštinskih odbora

Poseban akcenat stavljen je na sagledavanje potencijala AP Vojvodine u pogledu kapaciteta, osposobljenosti i mogućnosti korišćenja fondova Evropske unije u narednom periodu. 

Posmatrajući Republiku Srbiju, opštine, institucije i organizacije sa područja AP Vojvodine su u mogućnosti da koriste četiri programa prekogranične saradnje, i to sa BiH, Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom.

U prethodnom programskom periodu, najveća aktivnost zabeležena je u okviru saradnje između Mađarske i Srbije sa odobrenih 111 projekata u iznosu od 27 miliona evra bespovratne pomoći. Pored toga, učešće je zabeleženo još u dva programa transnacionalne saradnje (Dunavski i Adrion program) i u drugim programima EU, kao što su Erazmus+, Horizont, Kozme, Kreativna Evropa i drugi programi.

Sednice skupštinskih odbora

Članovi Odbora su u konstruktivnoj diskusiji na sednici dali odgovarajuće sugestije, ističući potrebu sveobuhvatnog i zajedničkog rada na jačanju sopstvenih kapaciteta u pisanju projekata i pružanju podrške lokalnim samoupravama, posebno manjim opštinama koje do sada nisu ostvarile veće uspehe i zaostaju sa učešćem u projektima finansiranim iz EU fondova. 

Na sednici je ukazano na poruku državnog vrha Republike Srbije da je finansijska podrška Evropske unije kroz predpristupne fondove značajna, jer se ta sredstva koriste kako bi se ubrzale reforme i kako bi se došlo do konačnog cilja, a to je punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji, a time i do kvaliteta života građana Srbije koji važe i za građane EU.

Sednice skupštinskih odboraU tom smislu, Odbor  svojim aktivnostima u delokrugu svojih nadležnosti nastoji da jača društveni i politički koncenzus o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, pre svega kroz institucionalnu podršku svim relavantnim subjektima, Fondu „Evropski poslovi“ APV, lokalnim samoupravama, institucijama, organizacijama i pojedincima koji aktivno učestvuju u ovom reformskom procesu, zaključeno je na današnjoj sednici. 

 

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.