26. 11. 2021.Одржана седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

Седнице скупштинских одбораНови Сад, 26. новембар - Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 5. седницу. Одбор је на седници разматрао Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене бране на Тиси. Предлог је члановима Одбора на седници образложила Светлана Килибарда, в.д. помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине. Након разматрања, Одбор једногласно предлаже Скупштини да размотри наведени предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку. Седнице скупштинских одбора