25. 11. 2021.Седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

У четвртак, 25. новембра 2021. године, у сали 1 зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 16.30 часова, биће одржана 7. седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ“,
  2. ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ.

 

Молимо да извештавате