26. 11. 2021.Седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

У петак, 26. новембра 2021. године, у сали на другом спрату зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 13,00 часова, биће одржана 5. седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ БРАНЕ НА ТИСИ,
  2. ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ.

 

Молимо да извештавате