26. 10. 2021.Informacija sa sednica skupštinskih odbora

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 26. oktobar – Uoči 11. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, zakazane za četvrtak, 28. oktobar, danas je zasedalo sedam skupštinskih odbora.

Odbor za ravnopravnost polova, na svojoj 6. sednici, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova. Predlozi će biti razmatrani na sednici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Odbor za privredu, na svojoj 3. sednici, razmatrao je Godišnji izveštaj o poslovanju Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad za 2020. godinu i Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2020. godinu. Nakon razmatranja, Odbor predlaže Skupštini da razmotri i usvoji navedene izveštaje.

Sednice skupštinskih odboraOdbor za poljoprivredu,  na svojoj 6. sednici, razmatrao je Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2020. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Petrovaradin za 2020. godinu.

Nakon razmatranja, Odbor je predložio Skupštini da razmotri i usvoji navedene izveštaje. Na današnjoj sednici, jednoglasno je određen i član Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora JVP „Vode Vojvodine“, ispred Odbora za poljoprivredu. 

Sednice skupštinskih odbora

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, na svojoj 4. sednici, razmatrao je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“. Odbor predlaže Skupštini da razmotri predlog i da donese pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

Sednice skupštinskih odboraOdbor za obrazovanje i nauku, na svojoj 7. sednici, razmatrao je Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period od 01. januara do 31. decembra 2020. godine. Odbor predlaže Skupštini da razmotri i usvoji izveštaj. Na sednici je utvrđen Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine, kao i Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Odbor za propise, na svojoj 8. sednici, razmatrao je sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“ i Predlog mandatnog pisma (Ugovor o predfinansiranju) između Autonomne pokrajine Vojvodine i Evropske banke za obnovu i razvoj sa Predlogom zaključaka. Nakon razmatranja, Odbor je mišljenja da su navedeni predlozi u skladu sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje. 

Sednice skupštinskih odboraOdbor za budžet i finansije, na svojoj 8. sednici, razmotrio je: Predlog mandatnog pisma (Ugovor o predfinansiranju) između Autonomne pokrajine Vojvodine i Evropske banke za obnovu i razvoj sa Predlogom zaključaka,

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu u periodu januar - septembar 2021. godine,

Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period od 01. januara do 31. decembra 2020. godine,

Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2020. godinu,

Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2020. godinu,

Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Petrovaradin za 2020. godinu,

Godišnji izveštaj o poslovanju Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad za 2020. godinu,

Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2020. godinu i

Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi sad za 2020. godinu. 

Odbor je predložio Skupštini da razmotri i usvoji navedeni predlog i godišnje izveštaje.

 

 

Megjegyzés: az időszerű hírek és az eseménybejelentő szerb nyelven olvasható.