21. 10. 2021.Одржана седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

Sednica Odbora za istovetnostНови Сад, 21. октобар - Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 6. седници, изабрао је Александра Бубала за заменика председника Одбора.

У наставку седнице, Одбор је утврдио истоветност десет покрајинских скупштинских одлука на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом АП Војводине са српским језиком. У питању су:

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години,

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2021. години,

Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи и

Покрајинска скупштинска одлука о оснивању креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар.

Одбор је на седници усвојио и Предлог закључка о измени закључка о образовању Пододбора.