05. 10. 2021.Потпредседник Скупштине АПВ Александра Малетић на заседању Бироа КЛРВСЕ

Вишеград (Мађарска)/Нови Сад, 5. октобар –  Потпредседник Скупштине АП Војводине Александра Малетић, као члан делегације Републике Србије у Конгресу локалних и регионалних власти Савета Европе (КЛРВСЕ), учествује у раду дводневног заседања Бироа КЛРВСЕ, који се одржава у Вишеграду, у Мађарској. 

Потпредседник Александра Малетић је у марту 2021. године, на 40. заседању Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе, изабрана за потпредседника Већа регија КЛРВСЕ, чиме је постала и члан Бироа КРЛВСЕ, оперативног тела у чији су рад укључени највиши функционери КРЛВСЕ.

Током првог дана заседања у Вишеграду, посебну пажњу чланова Бироа изазвао је предлог буџета Конгреса за период 2022. – 2023. године и његова расподела. Такође, поднети су извештаји о одржаним локалним и регионалним изборима у Европи, које су пратили чланови Конгреса. Чланови Бироа разматрали су и усвајали и радне планове Комитета локалних и Комитета регионалних власти.

Другог дана заседања, чланови Бироа КРЛВСЕ разговарали су о будућем раду, разматрајући предлоге и идеје којима би се могао унапредити и oјачати рад ове институције Савета Европе.

Заседање Бироа Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе одржава се у мађарском граду Вишеграду, у години у којој се обележава 30. годишњица постојања Вишеградске групе. Пољска, Чешка, Словачка и Мађарска су 1991. године у овом граду оформиле политичко-економски савез, заснован на регионалној солидарности, свести о сличним социјалним и економским изазовима и жељи за постизањем заједничких циљева у европској и спољној политици. 

Конгрес локалних и регионалних власти заступа локалне и регионалне власти 47 држава чланица Савета Европе и представља једино европско тело задужено за надзор над стањем локалне и регионалне демократије и развој локалне и регионалне самоуправе широм Европе.