08. 09. 2021.Informacija sa održanih sednica skupštinskih odbora

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 08. septembar – U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine danas su održane sednice tri skupštinska odbora. Odbor za poljoprivredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 5. sednici, razmatrao je i usvojio: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu, zatim,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini,

Sednice skupštinskih odboraPredlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske kupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim službama  u sprovođenju i unapređenju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu, kao i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini. Odbor predlaže Skupštini da razmotri navedene predloge i da donese pokrajinske skupštinske odluke u predloženom tekstu.


Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 7. sednici, razmarao je sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje sledeće predloge: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu,

Sednice skupštinskih odboraPredlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Kadravskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu, zatim,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim službama u sprovođenju i unapređenju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj upravi, kao i

Predlog odluke o osnivanju Kreativnog centra „Hertelendi-Bajić“ Bočar.

Odbor je mišljenja da je svaki od navedenih predloga u skladu sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje.

 

Sednice skupštinskih odboraOdbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 7. sednici, razmatrao je i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.

Pokrajinska vlada predložila je rebalans pokrajinskog budžeta za 2021. godinu u obimu od 81,36 milijardi dinara, što predstavlja povećanje za 3,71 milijardu dinara u odnosu na aktuelni budžet. Rebalans je predložen zbog većih prihoda od poreza, što je bilo i očekivano. Budžet se povećava iz onog njegovog dela koji predstavlja najveći potencijal, a to su poreski prihodi,  i to prihodi od poreza na zarade i od poreza na dobit. Između ostalog, rebalnsom su predviđena izdvajanja za kapitalne projekte pre svega, u oblastima, privrede i vodoprivrede, zdravstva, obrazovanja i kulture, razvoja sporta i socijalne i demografske politike, rečeno je u obrazloženju na sednici Odbora.

Odbor je na sednici razmotrio i prihvatio Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu u periodu januar – jun 2021. godine.

Razmatrani su i usvojeni: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Kadravskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu,

Sednice skupštinskih odboraPredlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim službama u sprovođenju i unapređenju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj upravi, kao i Predlog odluke o osnivanju Kreativnog centra „Hertelendi-Bajić“ Bočar.

 

 

 

 

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.