08. 09. 2021.Информација са одржаних седница скупштинских одбора

Седнице скупштинских одбораНови Сад, 08. септембар – У Скупштини Аутономне покрајине Војводине данас су одржане седнице три скупштинска одбора. Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 5. седници, разматрао је и усвојио: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, затим,

Предлог покрајинскe скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинскe скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години,

Седнице скупштинских одбораПредлог покрајинскe скупштинскe одлукe о изменама Покрајинскe купштинскe одлукe о Програму подршке пољопривредним стручним службама  у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину, као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2021. години. Одбор предлаже Скупштини да размотри наведене предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке у предложеном тексту.


Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 7. седници, размарао је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом земље следеће предлоге: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину,

Седнице скупштинских одбораПредлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Кадравском плану Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, затим,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години,

Предлог покрајинскe скупштинскe одлукe о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2021. години,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи, као и

Предлог одлуке о оснивању Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар.

Одбор је мишљења да је сваки од наведених предлога у складу са покрајинским Статутом и правним системом земље.

 

Седнице скупштинских одбораОдбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 7. седници, разматрао је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

Покрајинска влада предложила је ребаланс покрајинског буџета за 2021. годину у обиму од 81,36 милијарди динара, што представља повећање за 3,71 милијарду динара у односу на актуелни буџет. Ребаланс је предложен због већих прихода од пореза, што је било и очекивано. Буџет се повећава из оног његовог дела који представља највећи потенцијал, а то су порески приходи,  и то приходи од пореза на зараде и од пореза на добит. Између осталог, ребалнсом су предвиђена издвајања за капиталне пројекте пре свега, у областима, привреде и водопривреде, здравства, образовања и културе, развоја спорта и социјалне и демографске политике, речено је у образложењу на седници Одбора.

Одбор је на седници размотрио и прихватио Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину у периоду јануар – јун 2021. године.

Разматрани су и усвојени: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Кадравском плану Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину,

Седнице скупштинских одбораПредлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години,

Предлог покрајинскe скупштинскe одлукe о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2021. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи, као и Предлог одлуке о оснивању Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар.