06. 09. 2021.Održana sednica Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 6. septembar - Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 6. sednici, razmatrao je i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu. 

Razlog za donošenje izmena Programa je potreba da se Programom neonatalnog skrininga na cistričnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu usled donošenja Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdrvstvenog osiguranja i participaciji za 2021. godinu, kojim je rano otkrivanje cistične fibroze uvršteno u sadržaj i obim mera prevencije i ranog otkrivanja bolesti u oblasti zdravstvene zaštite, uskladi broj novorođenčadi obuhvaćenih Programom o obimom sredstava potrebnih za realizaciju istog. 

 

Menţiune: actualităţile şi anunţul evenimentelor sunt în limba sârbă.