06. 09. 2021.Одржана седница Одбора за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци

Седнице скупштинских одбораНови Сад, 6. септембар - Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 6. седници, разматрао је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину. 

Разлог за доношење измена Програма је потреба да се Програмом неонаталног скрининга на цистричну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину услед доношења Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здрвственог осигурања и партиципацији за 2021. годину, којим је рано откривање цистичне фиброзе уврштено у садржај и обим мера превенције и раног откривања болести у области здравствене заштите, усклади број новорођенчади обухваћених Програмом о обимом средстава потребних за реализацију истог.