30. 08. 2021.Одржана заједничка седница Одбора за безбедност и Одбора за равноправност полова

Седнице скупштинских одбораНови Сад, 30. август – Одбор за безбедност и Одбор за равноправност полова одржали су данас заједничку седницу на којој су једногласно  утврдили Предлог представника Скупштине Аутономне покрајине Војводине за члана и заменика члана Политичког савета за спровођење Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједнињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији.

За члана наведеног Политичког савета предложен је покрајински посланик Александар Ђедовац а за заменика члана предложена је покрајинска посланица мр Светлана Бабић. Седнице скупштинских одбора