17. 06. 2021.Održana osma sednica Skupštine AP Vojvodine

Sednica Skupštine VojvodineNovi Sad, 17. jun - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je danas svoju osmu sednicu na kojoj su se pokrajinski poslanici izjašnjavali o sedam tačaka usvojenog dnevnog reda. Na početku sednice, Skupština je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu sa Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

U nastavku je doneta Pokrajinska skupštinska odluka o  rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu. Rebalansom je izvršeno povećanje pokrajinskog budžeta za 2,3 milirade dinara, a budžet je utvrđen u iznosu od 77,5 milijardi dinara. 

Najveći deo sredstava od navedene 2,3 milijarde dinara biće iskorišćen za kapitalna ulaganja, odnosno za završetak i opremanje objekta Kamenica 3 sa PET centrom, za završetak lokalnog puta od regionalnog značaja Stapar–Sivac, kao i za uređenje starog jezgra Sremskih Karlovaca, rečeno je u obrazloženju na sednici.

Sednica Skupštine VojvodineU nastavku zasedanja, doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Razmotren je i usvojen Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2020. godinu.

Na sednici su razmotreni i usvojeni Izveštaji o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu i za 2020. godinu. 

Sednica Skupštine Vojvodine

Na današnjoj sednici izglasana je i Odluka o imenovanju predsednika Upravnog odbora pokrajinskog Zavoda za ravnopravnost polova.