11. 06. 2021.Održana 5. sednica Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci

Novi Sad, 11. jun – Članovi Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine danas su razmotrili i usvojili Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2020. godinu i predložili Skupštini APV njegovo usvajanje.

Na sednici, kojom je predsedavao predsednik Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci dr Goran Latković, obratio se i podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Darko Milanković, koji je članove Odbora dodatno upoznao sa najznačajnijim delovima Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Fonda za izbegla raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2020. godinu.

On je istako značaj i uspešan rad ovog Fonda, naglašavajući njegov aktivan pristup i u periodu pandemije COVID 19.

 

Menţiune: actualităţile şi anunţul evenimentelor sunt în limba sârbă.