22. 04. 2021.Одржана седма седница Скупштине АП Војводине

Sednica Skupštine Vojvodine

Нови Сад, 22. април - Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју седму по реду седницу. Покрајински посланици су дискутовали и изјашњавали се о 39. тачака усвојеног дневног реда седнице.

На предлог Покрајинске владе, Скупштина Аутономне покрајине Војводине прихватила је да буде предлагач Закона о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца у Народној скупштини Републике Србије и утврдила Предлог тог закона, који ће доставити Народној скупштини на разматрање и доношење.  

Доношењем новог закона створиће се услови за обнову културно-историјског наслеђа и подстицање развоја Сремских Карловаца, као једног од најзначајнијих духовних и културних центара српског народа. Намера је да се културно - историјско наслеђе Сремских Карловаца у целини, на ефикасан и функционалан начин заштити, очува, ревитализује и стави у функцију одрживог развоја, речено је на седници. 

Sednica Skupštine VojvodineУ наставку седнице, Скупштина је донела Покрајинску скупштинску одлуку о установљавању знака „Најбоље из Војводине“. Нови знак „Најбоље из Војводине“ је прилагођен и усклађен са потребама различитих привредних субјеката и треба да омогући бољу заштиту и промоцију квалитетних и аутентичних производа и услуга, чије је порекло са подручја АП Војводине. Поред прехрамбених, индустријских, занатских и других производа, за ознаку ће убудуће моћи да конкуришу и туристичке услуге, дестинације и манифестације у Покрајини, чиме ће се такође омогућити боља и ефикаснија промоција. Знак ће се додељивати на период од три године и на њему ће писати: "Најбоље из Војводине", на српском језику, ћирилицом и „The best of Vojvodina“, на енглеском језику. 

На данашњој седници је донета Покрајинска скупштинска одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24, Суботица – Зрењанин – Ковин. 

Sednica Skupštine Vojvodine

Размотрено је и усвојено пет извештаја, и то:

Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину,

Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2019. годину,

Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2020. годину,

Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2019. годину, као и Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2020. годину.

Даље, донета је Одлука о изменама и допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине и Одлука о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на својој седмој седници, донела је више одлука о разрешењу и о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду и факултета чији је оснивач АП Војводина. 

Sednica Skupštine VojvodineДонете су: 

Одлука о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду,

Одлука о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду,

Одлука о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду,

Одлука о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду,

Одлука о разрешењу чланова Савета Правног факултета у Новом Саду,

Одлука о разрешењу чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду,

Одлука о разрешењу чланова Савета Економског факултета у Суботици,

Одлука о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду,

Одлука о разрешењу чланова Савета Академије уметности у Новом Саду,

Одлука о разрешењу чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду,

Одлука о разрешењу чланова Савета Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењањину,

Одлука о разрешењу чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици,

Одлука о разрешењу чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду,

Одлука о разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору,

Одлука о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду,

Одлука о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду,

Одлука о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду,

Одлука о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду,

Одлука о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду,

Одлука о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду,

Одлука о именовању чланова Савета Економског факултета у Суботици,

Одлука о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду,

Одлука о именовању чланова Савета Академије уметности у Новом Саду,

Одлука о именовању чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду,

Одлука о именовању чланова Савета Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењањину,

Одлука о именовању чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици,

Одлука о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду,

Одлука о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору и

Одлука о именовању чланова Савета Учитељског факултета на Мађарском наставном језику у Суботици.