20. 04. 2021.Седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

У уторак, 20. априла 2021. године, у сали на другом спрату зграде Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,00 часова, биће одржана 3. седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БРОЈ 24 СУБОТИЦА-ЗРЕЊАНИН-КОВИН,
  2. ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ.

Молимо да извештавате